Mae Prifysgol Abertawe'n darparu mynediad i gronfa o dros 20,000 o fyfyrwyr a graddedigion dawnus iawn i lenwi swyddi rhan-amser, rolau i raddedigion a lleoliadau profiad gwaith.

Lleoliadau gwaith ac interniaethau

Os ydych am ddatblygu dyfodol eich sefydliad, neu os oes gennych brosiect mae angen ei gwblhau, mae gennym raglen profiad gwaith i ddiwallu'ch anghenion.

 • Wythnos o Waith
  Lleoliadau gwaith di-dâl o hyd at 70 awr ar gyfer prosiectau byr a phrofiadau rhagflas.
 • Interniaethau a Ariennir
  Cyfleoedd allgyrsiol tymor byr, sy'n amrywio o bythefnos i ddeng wythnos. Gellir eu cynnal drwy gydol y flwyddyn a chânt eu cynnig ar sail amser llawn neu ran-amser. Mae cyllid ar gael tuag at gyflog y myfyriwr neu'r myfyriwr graddedig.
 • Lleoliadau gwaith fel rhan o gwrs
  O brosiectau blwyddyn olaf i fodiwlau profiad gwaith, mae profiad mewn diwydiant yn rhan o gyrsiau'r rhan fwyaf o'n myfyrwyr. Fel arfer, prosiectau rhan-amser, tymor byr, yw'r rhain sy'n cael eu rheoli ar y cyd â goruchwyliwr y cwrs.
 • Blwyddyn mewn Diwydiant
  Mae llawer o'n cyrsiau'n cynnig cyfle i fyfyrwyr dreulio blwyddyn mewn diwydiant fel rhan o raglen gradd. Fel arfer, trefnir hyn rhwng ail flwyddyn a blwyddyn olaf gradd israddedig. Mae'r lleoliadau gwaith hyn yn cael eu teilwra i gyrsiau penodol ac maent yn ymwneud â disgyblaeth gradd y myfyriwr.

Rydym yn trefnu lleoliadau gwaith ac interniaethau ar gyfer myfyrwyr a graddedigion ag amrywiaeth eang o ddyheadau gyrfa, o bob disgyblaeth ac ar bob lefel.

ROLAU I RADDEDIGION A SWYDDI RHAN- AMSER

Mae dros 5000 o fyfyrwyr yn graddio o Brifysgol Abertawe bob blwyddyn felly, os oes gennych gyfleoedd i raddedigion yng Nghymru, y DU neu'n fyd-eang, gallwn eich helpu i ddod o hyd i'r ymgeisydd iawn ar gyfer eich sefydliad.

Yn ogystal â hynny, wrth iddynt astudio, mae ein myfyrwyr bob amser yn cadw llygad am swyddi rhan-amser addas i ychwanegu at eu hincwm a'u helpu i gael profiad felly, os oes gennych rôl yr hoffech ei llenwi, gallwn helpu.

Cysylltwch â ni heddiw i drafod sut gall ein myfyrwyr a'n graddedigion dawnus wneud gwahaniaeth i'ch sefydliad.  Neu, os oes gennych swydd yr hoffech ei llenwi, gallwch ei hysbysebu ar ein hysbysfwrdd swyddi digidol.

Sylwer, os hoffech gynnig lleoliad gwaith â thâl, cysylltwch â ni i drafod eich anghenion cyllid cyn hysbysebu eich rôl.