Fe welwch wybodaeth Clirio a'n sgwrs fyw isod neu Neidio i lawr i ddod o hyd i wybodaeth am lety yn Abertawe

Llety i ymgeiswyr newydd

Beth bynnag yw'r rheswm eich bod chi'n mynd drwy glirio, mae gennym opsiynau llety ar eich cyfer. Mae ein tîm llety profiadol wrth law i'ch cefnogi chi gyda'ch cais am lety, bob cam o'r ffordd.

Gallwn warantu llety i chi os byddwch chi’n cyflwyno cais am gwrs A llety erbyn 15 Awst. Sylwer na allwn warantu’r math o lety a gaiff ei ddyrannu i chi. Os na fyddwn yn gallu cynnig y math o lety sydd orau gennych i chi, ac mae ein holl breswylfeydd eraill yn llawn, gall y tîm eich cefnogi i ddod o hyd i lety preifat drwy’r Gwasanaeth Llety i Fyfyrwyr (SAS).

Bydd llety yn cynnal sgyrsiau byw ar-lein bob dydd yn ystod glirio sy'n canolbwyntio ar lety. 

Dyma gyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau yn gysylltiedig â llety i'r tîm llety a allai wneud eich proses ymgeisio trwy glirio yn haws.

Bydd sgyrsiau byw yn rhedeg dydd Mawrth 10 Awst - dydd Gwener 13 Awst 10am - 4pm.

Llety ym mhrifysgol Abertawe

Mae llety’r Brifysgol ar agor o hyd a bydd yn croesawu myfyrwyr newydd sy’n cyrraedd.

Dylech chi gyflwyno cais am lety yn ôl y bwriad. Rydyn ni’n adolygu gwasanaethau a phrosesau yn barhaol yn unol â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth i sicrhau eich diogelwch tra byddwch mewn llety myfyrwyr.

Deallwn fod hwn yn gyfnod anodd i bawb felly hoffem roi sicrwydd i chi mai iechyd a lles ein myfyrwyr a’n staff yw ein blaenoriaeth. Rydyn ni'n monitro’r sefyllfa ynghylch pandemig Coronafeirws (Covid-19) yn agos iawn ac rydyn ni’n adolygu mesurau er mwyn cefnogi hyn.

Cyfathrebu`n glir

Rydym yn frwdfrydig ynghylch darparu gwybodaeth glir drwy gydol y broses llety. Rydym yn diweddaru ein gwefan a'n dulliau cyfathrebu yn rheolaidd yn dilyn ymholiadau ac adborth. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau, byddem yn wir yn gwerthfawrogi eich adborth: Cliciwch yma i roi eich adborth cyfathrebu i ni

 

Llety: Abertawe