Coronafeirws: y diweddaraf

Llety ym Mhrifysgol Abertawe

Mae dechrau yn y Brifysgol yn gorwynt o gyffro, ac yng nghanol y cyfan mae angen lle arnoch i ymlacio, myfyrio ac ymgartrefi oddi cartref yn syth.

P'un a hoffech fyw yn ein neuaddau clyd ar y campysau, yn ein pentref myfyrwyr dan y coed, neu yn un o'r adeiladau preifat gerllaw sydd wedi'u lleoli gan ein hasiantaeth gosod tai, Gwasanaethau Llety Myfyrwyr, mae ein Tîm Gwasanaethau Preswyl wrth law i wneud yn siŵr eich bod yn dewis y llety perffaith i chi. 

Mae ystafelloedd ar gael sydd wedi'u haddasu ar gyfer y bobl hynny sydd â gofynion arbennig, gan gynnwys cadeiriau olwyn.

 

Cyfathrebu`n glir

Rydym yn frwdfrydig ynghylch darparu gwybodaeth glir drwy gydol y broses llety. Rydym yn diweddaru ein gwefan a'n dulliau cyfathrebu yn rheolaidd yn dilyn ymholiadau ac adborth. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau, byddem yn wir yn gwerthfawrogi eich adborth: Cliciwch yma i roi eich adborth cyfathrebu i ni