Pobol yn cerdded ar draws bont SA1, Abertawe gyda`r Marina yn y cefndir

llety ailsefyll arholiadau

gellir archebu lle ar gyfer ailsefyll arholiadau yma: https://intranet.swan.ac.uk/onlinestore/products/details/1512 

_______________________________________________________________________________________

llety arhosiad byr

os ydych yn bresennol:

campws parc singleton: yr ardaloedd mwyaf poblogaidd yw: uplands, brynmill a sgeti gan fod y rhan fwyaf o'r ardaloedd o fewn pellter cerdded. 

campws y bae: yr ardaloedd mwyaf poblogaidd yw st. thomas a phort tennant.

i gael canllaw fideo byr i'r ardaloedd ewch i: https://youtu.be/b3kq6taddpe

i gael mynediad i'n llety sector preifat rhestredig ewch i'r ' ysgoloriaethau ': unwaith y byddwch yn cael mynediad i'r safle hwnnw byddwch yn gallu dewis y math o lety yr ydych am ei gael.

Yn anffodus, nid yw ein hasiantaeth osod oddi ar y campws, SAS, yn gallu cynnig llety tymor byr na thros yr haf yn eu heiddo a reolir.

Serch hynny, gallwch weld ac ymholi gyda landloridiad preifat drwy www.saslettings.co.uk i weld a oes ganddynt argaeledd am yr amser sydd ei angen arnoch.


am eich arhosiad byr a mynediad i lety gwesteion lleol a gwely a brecwast yn yr ardal gwelwch y safleoedd canlynol:

https://www.studentroost.co.uk/locations/swansea/accommodation/st-davids

https://www.airbnb.co.uk/s/swansea--united-kingdom

https://www.spareroom.co.uk/flatshare/swansea?share_type=p

https://property.mitula.co.uk/property/to-rent-swansea-short-term

https://homes.trovit.co.uk/for-rent-short-term-swansea

https://www.homefromhome.com/

http://www.aspaceinthecity.co.uk/

https://www.serviced-lettings.co.uk/swansea-serviced-apartments/

http://hurstdene.co.uk/our-apartments/

http://www.aspaceinthecity.co.uk/

https://www.serviced-lettings.co.uk/swansea-serviced-apartments/

http://hurstdene.co.uk/our-apartments/

Cynlluniwch eich Siwrne Ar-lein

CYNLLUNIWCH EICH SIWRNE AR-LEIN