Llety Campws y Bae, delwedd hir

Beth sydd angen i chi wybod am Gampws y bae

Mae gan gampws y Bae gyfleusterau o'r radd flaenaf, mynediad uniongyrchol i'r traeth, a'i bromenâd glan môr.

Mae'n gartref i'r Coleg peirianneg, yr ysgol reolaeth, a'r ffowndri gyfrifiadurol.

Mae llety yma yn agored i fyfyrwyr ar unrhyw gwrs, ac mae gwasanaethau bws uniongyrchol yn aml rhwng campysau.