Myfyrwraig benywaidd yn eistedd ar y traeth ar fachlud haul

Yn ogystal â'r gwahanol lety sydd ar gael, mae gennym yr ardaloedd dynodedig canlynol ar gyfer myfyrwyr â dewisiadau neu anghenion byw penodol, megis un rhyw, dim alcohol neu fyw gyda myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg. Mae ystafelloedd hygyrch neu a addaswyd ar gael hefyd. Byddwn bob amser yn ceisio diwallu anghenion myfyrwyr â'r dewisiadau hyn lle bo'n bosib. Sicrhewch eich bod chi'n nodi ar eich cais os hoffech chi fyw mewn ardal ddynodedig.