Myfyrwraig benywaidd yn eistedd ar y traeth ar fachlud haul

Yn ogystal â'r llety gwahanol, mae gennym yr ardaloedd dynodedig canlynol ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd â gofynion penodol. Byddwn bob amser yn ceisio darparu ar gyfer myfyrwyr o fewn y dewisiadau hyn lle bo hynny'n bosibl.