Y pethau pwysig sydd angen i chi eu gwybod am Gampws Singleton

Wrth fyw ar Gampws Parc Singleton, mae'r preswylwyr yn buddio o'r cyfleustra o fod yn agos i ddarlithoedd a'r cyffro o fod ynghanol bywyd myfyrwyr. Mae holl breswylfeydd Singleton o fewn pellter cerdded i'r parc, y pentref chwaraeon, Ysbyty Singleton a Bae Abertawe.

Gwyliwch daith 360-gradd o Lety Campws Singleton llety: defnyddiwch y bar ochr i lywio i wahanol ystafelloedd/golygfeydd.

Cymerwch gip i weld ble mae'ch llety ar Gampws Parc Singleton

Lawrlwythwch fersiwn PDF o fap y Campws

Delwedd o`r traeth a`r mor o bellter

Rhagor o wybodaeth am ein preswylfeydd

Lawrlwytho PDF Llety er Llwyddo

Campws Parc Singleton Preswylfa Oxwich o`r tu allan

Cynlluniwch eich Siwrne Ar-lein

CYNLLUNIWCH EICH SIWRNE AR-LEIN

 

Delwedd hir o gwmpas llety myfyrwyr Campws Singleton