Delwedd hir o gwmpas llety myfyrwyr Campws Singleton

Y pethau pwysig sydd angen i chi eu gwybod am Gampws Singleton

Wrth fyw ar Gampws Parc Singleton, mae'r preswylwyr yn buddio o'r cyfleustra o fod yn agos i ddarlithoedd a'r cyffro o fod ynghanol bywyd myfyrwyr. Mae holl breswylfeydd Singleton o fewn pellter cerdded i'r parc, y pentref chwaraeon, Ysbyty Singleton a Bae Abertawe.

Gwyliwch daith 360-gradd o Lety Campws Singleton llety: defnyddiwch y bar ochr i lywio i wahanol ystafelloedd/golygfeydd.