Campws y Bae gyda myfyrwyr

Gydag amrywiaeth eang o opsiynau llety, mae gennych ddewisiadau di-ri'

Gwnewch eich hun gartrefol yn un o'n preswylfeydd

Mae eich llety'n rhan fawr o'ch bywyd fel myfyriwr ac mae byw mewn llety prifysgol yn ychwanegu elfen unigryw at eich profiad fel myfyriwr.

Dewiswch eich llety newydd o opsiynau ar draws Campws Singleton, Campws y Bae, Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan, Tŷ Beck ac oddi ar y campws.

Ddim yn siŵr ble fyddwch chi'n astudio? Dewch o hyd i'ch campws ar ein tudalen Pa Gampws?.

Campws Singleton

Mae gan breswylwyr Campws Singleton y cyfleustra o fod yn agos i ddarlithoedd a'r cyffro o fod ynghanol bywyd myfyrwyr. Mae holl breswylfeydd Singleton o fewn pellter cerdded i'r parc, y pentref chwaraeon, Ysbyty Singleton a Bae Abertawe.

Mae preswylfeydd Singleton yn cynnig dewis o lety ensuite neu safonol, ac mae gan bob fflat gegin a rennir. Mae rhai preswylfeydd yn cynnig cerdyn bwyta y telir amdano ymlaen llaw i'w ddefnyddio ar y campws hefyd.

Darganfyddwch fwy am fyw ar gampws Singleton yma.

Campws y Bae

Campws y Bae, sydd â 2002 o ystafelloedd, yw un o'r unig Gampysau Prifysgol ym Mhrydain sydd â mynediad uniongyrchol i'r traeth a'i bromenâd glan môr ei hun.

Mathau o lety ar Gampws y Bae: ystafelloedd i ddau, ensuite, ensuite premiwm, ystafelloedd addas i gadair olwyn a fflatiau 1 a 2-wely.

Darganfyddwch fwy am fyw ar gampws y Bae yma.

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Ar gyfer 2018 yn unig - y Profiad Dau Gampws

Beth yw'r opsiwn Profiad Dau Gampws?

Yn dilyn cyflwyno llety newydd ar Gampws y Bae, rydym yn falch o allu cynnig llety i chi dros ddau safle, sef dewis ariannol craff ar gyfer astudio ar gampws y Bae:

• 21 Medi 2018 tan Ionawr 2019 ym Mhentref y Myfyrwyr Hendrefoelan ar gyfer tymor 1
• Ionawr 2019 tan 28 Mehefin 2019 ar gampws y Bae ar gyfer tymor 2 a 3

Tŷ Beck

Cyfathrebu`n glir

Rydym yn frwdfrydig ynghylch darparu gwybodaeth glir drwy gydol y broses llety. Rydym yn diweddaru ein gwefan a'n dulliau cyfathrebu yn rheolaidd yn dilyn ymholiadau ac adborth. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau, byddem yn wir yn gwerthfawrogi eich adborth: Cliciwch yma i roi eich adborth cyfathrebu i ni