Byw oddi ar y campws

Os penderfynwch y byddai'n well gennych fyw oddi ar y campws, mae digon o lety o ansawdd da yn y sector preifat.

Canllaw i Ardal Abertawe

Brynmill ac Uplands

 • Lleoliadau sy'n boblogaidd ymhlith myfyrwyr ger Campws Parc Singleton (5-15 munud yn cerdded)
 • Amrywiaeth eang o siopau, barrau, tai bwyta a siopau bwyd i'w gludo
 • Fflatiau a thai mwy a rennir yn bennaf (tua 5 ystafell wely)

Sandfields

 • Ardal sy'n boblogaidd ymhlith myfyrwyr yn agos i ganol y ddinas, gyda siopau, barrau a thai bwyta poblogaidd
 • Llety ychydig yn llai, gydag eiddo 2-3 ystafell wely
 • 15-20 munud yn cerdded i Gampws Parc Singleton

Sgeti

 • Ardal sy'n boblogaidd ymhlith myfyrwyr ger Campws Parc Singleton (5 i 15 munud yn cerdded drwy Barc Singleton)
 • Amrywiaeth o siopau, barrau, tai bwyta a siopau bwyd i'w gludo
 • Tai 4-5 ystafell wely yn bennaf

Y Marina

 • Llety moethus, safon uchel wrth ymyl y môr
 • Ardal ddrytach o eiddo en-suite gydag 1/2 ystafell wely
 • 20 i 25 munud yn cerdded i Gampws Singleton a 10 munud ar y bws i Gampws y Bae

St Thomas a Phort Tennant

 • Lleoliad delfrydol ar gyfer Campws y Bae a chanol y ddinas, gyda barrau, siopau a bwytai
 • Tai 4-6 ystafell wely yn bennaf
 • 5 i 10 munud o gerdded i Gampws y Bae
Map o ardaloedd Abertawe