Peidiwch ag anghofio ymuno â'ch grŵp Facebook a chwrdd â'ch ffrindiau newydd i gyd-drefnu pwy sy'n dod â beth, nid ydych am roi 8 gwneuthurwr brechdanau a dim sosbas na lle i storio popeth!

Ar gyfer eich holl hanfodion myfyrwyr, ewch i: UNIKITOUT maent yn cynnig disgownt ar becynnau gwelyau myfyrwyr, pecynnau cegin i fyfyrwyr, ystafelloedd ymolchi myfyrwyr a phecynnau tywelion. Byddant yn danfon yn uniongyrchol i'ch campws fel bod popeth yn aros amdanoch ar ôl i chi gyrraedd. Dyfynnwch eich cod Abertawe ' SWANSEA10 ' (ar gyfer Singleton ac HSV) a ' BAYCAMPUS10 ' ar gyfer campws y Bae ac arbed 10%

Casglu allweddi, cyfarwyddiadau a gwybodaeth ddefnyddiol

Cyrraedd ar ôl i`r cytundeb ddechrau?

Os byddwch yn cyrraedd mwy na 3 diwrnod ar ôl dyddiad cychwyn eich cytundeb, rhaid i chi roi gwybod i ni.

Rydym yn gwneud hyn fel llawer o lyfrau myfyrwyr ac nid ydynt byth yn cyrraedd. Er mwyn diogelu eich ystafell, rhaid i chi:
• Ebostio: accommfinance@swansea.ac.uk o leiaf 7 diwrnod cyn dyddiad cychwyn eich contract &
• Talu am dymor o rhent ymlaen llaw er mwyn sicrhau'r llety.
• Byddwn yn anfon e-bost atoch yn cadarnhau hyn gyda'ch Cod cyrraedd hwyr i gadarnhau na fyddwn yn canslo'ch llety.
• Os na fyddwch yn rhoi gwybod i ni ac yn cadarnhau y byddwch yn cyrraedd, mae'n bosibl y byddwn yn canslo'ch llety os na fyddwch yn cyrraedd.

Os ydych yn aros ar lythyr VISA neu CAS? Ebostiwch: Accommodation@swansea.ac.uk gyda'r manylion canlynol:
• Eich enw llawn
• Rhif y myfyriwr
• Y dyddiad y gwnaethoch gais am eich llythyr visa neu CAS
• Dyddiad cyrraedd disgwyliedig yn Abertawe