Peidiwch ag anghofio ymuno â'ch grŵp Facebook a chwrdd â'ch ffrindiau newydd i gyd-drefnu pwy sy'n dod â beth, nid ydych am ddod ag 8 gwneuthurwr brechdanau a dim un sosban na lle i storio popeth!

Ar gyfer eich holl hanfodion myfyrwyr, ewch i: UNIKITOUT maent yn cynnig disgownt ar becynnau gwelyau myfyrwyr, pecynnau cegin i fyfyrwyr, ystafelloedd ymolchi myfyrwyr a phecynnau tywelion. Byddant yn danfon yn uniongyrchol i'ch campws fel bod popeth yn aros amdanoch ar ôl i chi gyrraedd. Dyfynnwch eich cod Abertawe 'SWANSEA10' (ar gyfer Singleton ac HSV) a 'BAYCAMPUS10' ar gyfer campws y Bae ac arbed 10%

Gwnewch eich ystafell yn gartref trwy ddilyn ein cyngor ar gyfer addurno eich ystafell ar gyllideb sy’n fyfyrwyr-gyfeillgar! 

Cyngor i Fyw mewn Preswylfa

Casglu allweddi, cyfarwyddiadau a gwybodaeth ddefnyddiol

Cyrraedd ar ôl i`r cytundeb ddechrau?

Os byddwch yn cyrraedd mwy na 3 diwrnod ar ôl dyddiad cychwyn eich cytundeb, rhaid i chi roi gwybod i ni.

Rydym yn gwneud hyn fel llawer o lyfrau myfyrwyr ac nid ydynt byth yn cyrraedd. Er mwyn diogelu eich ystafell, rhaid i chi:
• Ebostio: accommfinance@swansea.ac.uk o leiaf 7 diwrnod cyn dyddiad cychwyn eich contract &
• Talu am dymor o rhent ymlaen llaw er mwyn sicrhau'r llety.
• Byddwn yn anfon e-bost atoch yn cadarnhau hyn gyda'ch Cod cyrraedd hwyr i gadarnhau na fyddwn yn canslo'ch llety.
• Os na fyddwch yn rhoi gwybod i ni ac yn cadarnhau y byddwch yn cyrraedd, mae'n bosibl y byddwn yn canslo'ch llety os na fyddwch yn cyrraedd.

Os ydych yn aros ar lythyr VISA neu CAS? Ebostiwch: Accommodation@swansea.ac.uk gyda'r manylion canlynol:
• Eich enw llawn
• Rhif y myfyriwr
• Y dyddiad y gwnaethoch gais am eich llythyr visa neu CAS
• Dyddiad cyrraedd disgwyliedig yn Abertawe

 

Cyfathrebu`n glir

Rydym yn frwdfrydig ynghylch darparu gwybodaeth glir drwy gydol y broses llety. Rydym yn diweddaru ein gwefan a'n dulliau cyfathrebu yn rheolaidd yn dilyn ymholiadau ac adborth. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau, byddem yn wir yn gwerthfawrogi eich adborth: Cliciwch yma i roi eich adborth cyfathrebu i ni