Cartoon of person in red top and blue shorts waving goodbye with tears and a hanky

Manylion Gadael

Rhestr Wirio Gadael

Rhestr wirioWedi'i wneud! 
1. Glanhau'r ardaloedd cymunedol, fel eich cegin a'r ystafelloedd ymolchi  
2. Symud eich holl eiddo o'ch llety; mae hyn yn cynnwys eich ystafell a'r holl ardaloedd cymunedol  
3. Cloi drws eich ystafell wely a chau'r ffenestr i atal unrhyw un rhag dod i mewn i'ch ystafell ar ôl i chi adael  
4. Rhoi gwybod am unrhyw ddifrod  
5. Dychwelyd unrhyw gyfarpar rydych wedi'u benthyca  
6. Dychwelyd yr allweddi i'r dderbynfa cyn 10am ar ddiwrnod olaf eich contract  

Os ydych yn darllen hyn, mae'n debygol eich bod yn paratoi i adael. Gobeithiwn yn fawr eich bod wedi mwynhau eich amser a dymunwn yn dda i chi am y dyfodol.

Isod ceir rhai awgrymiadau i'ch helpu wrth adael. Yn ogystal, rydych yn gyfrifol am gyflwr eich ystafell ac ardaloedd cymunedol eich llawr, eich fflat neu'ch tŷ tan ddiwedd eich contract, felly rydym wedi llunio rhestr wirio o'r pethau bydd angen eu gwneud cyn i chi adael.

Cofiwch, os ydych yn tynnu'n ôl o'r Brifysgol neu'n gohirio eich astudiaethau, os ydych yn gadael eich llety cyn dyddiad diwedd eich contract, bydd eich  ymrwymiad cytundebol neu ariannol yn dal i fod yn berthnasol.

Gwyliwch ein fideo: 'Symud Allan yn Hawdd!'

Storio

Mae ychydig o gwmnïau storio yn yr ardal os bydd angen i chi storio'ch eiddo (rydym yn rhoi enwau'r cwmnïau hyn er gwybodaeth yn unig, nid yw'r Brifysgol yn eu cymeradwyo mewn unrhyw ffordd);
Britannia Storage
Swansea Self Storage
Student Storage
One Stop Worldwide
VOOVit