Women standing up talking to a people sat around a table

GALLWN NI EICH HELPU CHI I WELLA GALLU EICH SEFYDLIAD

Mae ein cyrsiau hyfforddi’n cynnwys amrywiaeth eang o ddisgyblaethau ac maent yn hygyrch i sefydliadau ar draws Cymru, y DU a’r byd. Fe’u cyflwynir gan arbenigwyr yn eu meysydd, gyda mewnbwn gan ddiwydiant, ac mae ein cyrsiau’n hyblyg, gan alluogi dysgwyr proffesiynol i astudio ar y cyd â’u hymrwymiadau gwaith.

CHWILIO AM GWRS SY’N DIWALLU EICH ANGHENION?

Os ydych yn chwilio am rywbeth sy’n bodloni gofynion unigol eich sefydliad rydym yn fwy na hapus i weithio gyda chi i lunio rhaglen benodol i chi.

Cysylltwch â ni