LLETY TRUE STUDENT

True sign, with students sitting in reception area

BYW YN TRUE SWANSEA

Mae Prifysgol Abertawe yn gweithio mewn partneriaeth â true Student i ddarparu llety myfyrwyr o safon ar gyfer ein myfyrwyr ni. 

Gyda golygfa heddychlon ar draws afon Tawe, mae llety myfyrwyr true Swansea yn lleoliad delfrydol ar gyfer bywyd prifysgol yn y ddinas.

Yn daith fer o'r ddau gampws, ar Heol Morfa yng nghanol y ddinas, mae true Student yn cynnig ystafelloedd en suite ac ystafelloedd preifat ar ffurf stiwdios, â chegin fach ac ystafell ymolchi en suite foethus. Mae’r holl ystafelloedd yn cynnwys teledu clyfar, gwely dwbl maint llawn ac ystafell ymolchi en-suite, sy’n sicrhau y bydd eich amser yma mor gyffyrddus â phosib. Mae ein hystafelloedd stiwdio ar gael i ddau berson, felly mae’r rhain yn opsiwn gwych os ydych chi am fyw gyda’ch partner (sylwer, rhaid i’r ddau denant fod yn fyfyrwyr amser llawn).

Ceir gwasanaethau bws uniongyrchol rheolaidd rhwng y llety a'r ddau gampws. 

Mae cyfleusterau ar y safle sy'n rhan o'r ffioedd llety yn cynnwys mannau cymdeithasol, y Parth Gwyliau a'r gampfa UTime Fitness.

Mae byw yn true Student yn ddewis poblogaidd ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

 

YSTAFELL MEWN FFLAT

Mae fflatiau yn cynnwys pum neu chwe ystafell wely en suite, gan rannu cegin gymunedol.

 • Gwely otoman dwbl
 • Cwpwrdd dillad, droriau, silffoedd, cypyrddau, drych, lle storio a theledu
 • Desg fawr, cadair ddesg a bwrdd pinnau
 • Maint dros 17 metr sgwâr
 • Mae'r gegin gymunedol yn cynnwys: Ardal eistedd sydd â theledu, oergell/rhewgell fawr, ffwrn, hob a microdon. Mae'r gegin hefyd yn cynnwys llestri, cytleri, potiau, sosbenni ac offer ar gyfer pob myfyriwr.

£178 yr un yr wythnos.

a furnished bedroom

YSTAFELL STIWDIO

Mae stiwdios yn cynnwys gwely dwbl, cegin fach ac ystafell ymolchi en suite.

 • Gwely otoman dwbl
 • Cwpwrdd dillad, cypyrddau, drych, lle storio a theledu
 • Desg, cadair ddesg a bwrdd pinnau
 • Cegin fach sydd â microdon/gril, hob, oergell/rhewgell, sinc a lle storio
 • Maint dros 20 metr sgwâr
 • Os hoffech chi fyw gyda’ch partner, gall y ddau ohonoch gael deiliadaeth ddeuol heb dalu mwy (sylwer bod yn rhaid i'r ddau denant fod yn fyfyrwyr amser llawn).

£189 yr un yr wythnos.

a furnished bedroom

YSTAFELL STIWDIO HYGYRCH

Mae stiwdios hygyrch yn cynnwys gwely dwbl, cegin fach ac ystafell ymolchi en suite.

 • Ceir gwely otoman dwbl a matres foethus
 • Cwpwrdd dillad, droriau, silffoedd, cypyrddau, drych, lle storio a theledu
 • Desg fawr, cadair ddesg a bwrdd pinnau
 • Cegin fach hygyrch sydd â microdon/gril, hob, oergell/rhewgell, sinc a lle storio
 • Ystafell wlyb hygyrch sydd â chordyn argyfwng
 • Maint dros 21 metr sgwâr

£189 yr un yr wythnos.

a furnished bedroom

Taith Fideo FFLAT

Taith Fideo STIWDIO

Taith Rithwir

RHAGOR AM LETY TRUE STUDENT