Os nad ydych yn gallu cerdded neu feicio i'n campysau, rydym yn eich annog i ddefnyddio cludiant cyhoeddus.

Mae cludiant cyhoeddus yn ffordd ddiogel, fforddiadwy a chynaliadwy o fynd hwnt ac yma.

Mae Gwasanaethau Campws i GampwsFirst Cymru'n cysylltu ein dau gampws a chanol y ddinas. Mae amrywiaeth o opsiynau tocynnau a gallwch gael gostyngiadau gwych os ydych yn cyflwyno cais am Fy Ngherdyn Teithio

Mae'r holl wybodaeth y mae ei hangen arnoch am deithio i Brifysgol Abertawe ac oddi yno ar gludiant cyhoeddus ar gael isod:

Abertawe Ar Y Bws

Cipolwg ar docynnau bws

Tocyn myfyriwrCostCost gyda Fy Ngherdyn Teithio
Blwyddyn lawn y Brifysgol - (Dilys am 52 wythnos o'r dyddiad cychwyn) £400 £267
Blwyddyn Academaidd - (25 Medi 2022 - 10 Mehefin 2023) £350 £233
Tymor 1 - (25 Medi 2022 - 17 Rhagfyr 2022) £155 £103
Tymor 2 - (8 Ionawr 2022 - 1 Ebrill 2023)  £155 £103
Tymor 3 - (23 Ebrill - 10 Mehefin 2023) £105 £67

*Gellir defnyddio Tocynnau Bws ar unrhyw Wasanaeth First Cymru gan gynnwys y gwasanaeth 4,8,8A,9,10,10A,X1,X5,X7 a 38. I gael rhagor o wybodaeth am holl opsiynau Tocyn First Cymru, gweler isod.

Fy Ngherdyn Teithio – Tocyn Bws sy’n rhoi Disgownt i bobl 16-21 oed sy’n byw yng Nghymru

Gwybodaeth am Wasanaeth Campws i Gampws First Cymru - Dewch i wybod eich gwasanaethau bws newydd

Opsiynau Tocynnau First Cymru

Gwasanaethau Rheilffordd

GWASANAETHAU TACSI

Y Diweddaraf

Cludiant Cyhoeddus - Cwestiynau Cyffredin

Diweddariadau - Covid-19