Is-Ganghellor

Penodwyd yr Athro Paul Boyle yn Is-Ganghellor prifysgol Abertawe yn 2019. Cyn hyn roedd yn Llywydd ac yn Is-Ganghellor Prifysgol Caerlŷr. Yn flaenorol, roedd Paul yn Brif Weithredwr y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), asiantaeth ariannu fwyaf y DU ar gyfer ymchwil gwyddorau cymdeithasol; Hyrwyddwr Rhyngwladol Cynghorau Ymchwil y DU, gyda chyfrifoldeb am strategaeth ryngwladol ar ran pob un o saith cyngor ymchwil y DU; ac Arlywydd Science Europe, yn cynrychioli dros 50 o asiantaethau cyllido Ewropeaidd.

Mae Paul yn Gymrawd yr Academi Brydeinig, Cymdeithas Frenhinol Caeredin, Academi y Gwyddorau Cymdeithasol, a Chymdeithas Ddaearyddol Frenhinol yr Alban. Mae’n Gadeirydd Rhwydwaith Ymchwil ac Arloesi Prifysgolion Cymru; Aelod o Fwrdd Prifysgolion y DU, sy'n darparu arweinyddiaeth a chefnogaeth i benaethiaid gweithredol 133 o sefydliadau Prifysgol y DU yn ogystal â Chadeirydd eu Rhwydwaith Polisi Ymchwil; Is-lywydd Cymdeithas Prifysgol Ewrop sy'n cynrychioli dros 800 o brifysgolion mewn 48 o wledydd; ac Aelod o'r Cyngor ac Ymddiriedolwr Cymdeithas Prifysgolion y Gymanwlad, sydd â dros 500 o sefydliadau yn aelodau mewn 37 o wledydd y Gymanwlad.

Mae Paul yn ‘hyrwyddwr effaith’ ar gyfer mudiad undod byd-eang HeForShe y Cenhedloedd Unedig ar gyfer cydraddoldeb rhywiol ac ar Fwrdd Cynghori Sporting Equals, gan hyrwyddo amrywiaeth ethnig mewn chwaraeon a gweithgaredd corfforol.

Manylion cyswllt: Kate Rauwerda, Swyddog Gweithredol i’r Is-ganghellor
Ebost: k.r.rauwerda@abertawe.ac.uk 
Llinell Uniongyrchol: +44 (0)1792 295154

Paul Boyle