Croeso i Gyfrifeg Ariannol

 Mae'r Tîm Cyfrifeg Ariannol yn anelu at ddarparu gwasanaeth ariannol effeithlon, effeithiol a phroffesiynol sy'n cynnwys rhoi cyngor, cyfarwyddyd, arweiniad a chymorth i bob rhan o'r Brifysgol a'i his-gwmnïau.

Rydym yn gyfrifol am ddarparu datganiadau ariannol blynyddol ar gyfer y Brifysgol a'i his-gwmnïau, gan gydymffurfio'n llawn â pholisïau a gweithdrefnau ariannol cyfredol ac unrhyw ddeddfwriaeth sy'n llywodraethu'r ffordd rydym yn cynnal ein gwaith.

Mae'r tîm hefyd yn gyfrifol am feysydd megis adrodd ar TAW, rheoli arian parod ac adrodd ar o ran Ymagwedd Dryloyw at Gostio a Phrisio (TRAC). 

Gwybodaeth gyswllt:

E-bost: FinancialAccounting@abertawe.ac.uk