Sut mae'r Brifysgol yn mynd ati i gydymffurfio â Safonau'r Gymraeg?


Yn unol â Safonau'r Gymraeg, disgwylir i'r Brifysgol gymryd camau penodol i amlinellu sut y bydd yn hyrwyddo defnyddio'r Gymraeg yn y Brifysgol a sut y bydd yn cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg. Gwneir hyd drwy weithdrefnau cyfathrebu mewnol a thrwy gyhoeddi: