Beth yw fy hawliau?

Mae Prifysgol Abertawe yn falch o fod yn brifysgol ddwyieithog ac mae'n annog defnyddio'r Gymraeg. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg.

Rhoddir rhagor o fanylion isod am gyfleoedd a hawliau i ddefnyddio'r Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe.

Deall eich hawliau