Mae Prifysgol Abertawe yn falch o fod yn brifysgol ddwyieithog ac mae'n annog defnyddio'r Gymraeg. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg.

Isod ceir manylion am y cyfleoedd a'r hawliau i ddefnyddio'r Gymraeg yn y Brifysgol.

Hawliau myfyrwyr i'r Gymraeg

Deall eich hawliau