Coronafeirws: y diweddaraf

Hoffet ti ddysgu Cymraeg tra'n astudio ym Mhrifysgol Abertawe

Os wyt ti eisiau dysgu neu wella dy Gymraeg,  fe allwn ni helpu.  Gyda nifer o gyrsiau ledled yr ardal, byddwn yn sicr i ddod o hyd i rywbeth sy'n addas i ti.

Gallwch chwilio am ddosbarthiadau arlein http://learnwelsh.cymru/sbr neu os byddai’n well gennych gwrs arlein cofrestrwch ar gwrs arlein i ddechreuwyr: www.bit.ly/EntryOnline19 neu i siaradwyr Cymraeg sydd am wella’u gramadeg neu ddarllen mae Cwrs Gloywi Iaith: www.bit.ly/GloywiArlein19  

Mae gan fyfyrwyr hawl i ostyngiad o 40% wrth gofrestru ar gwrs - defnyddiwch y cod MYF19 wrth gofrestru (bydd angen dangos prawf ar ofyn).

Beth am ymuno â dosbarth i dechreuwyr ar Gampws Singleton? Cofrestrwch nawr: ar gyfer cwrs blasu 10 wythnos AM DDIM: DCM6619, mae cyrsiau uwch hefyd ar gael i'r rhai sydd angen magu hyder - chwiliwch ar y wefan. 

Bydd cyfleoedd hefyd i gwrdd â dysgwyr eraill mewn sesiynau Sadwrn Siarad, cyrsiau bloc, boreau coffi, clybiau darllen a llawer mwy.

Cysyllta â dysgucymraeg@abertawe.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd i ddysgu Cymraeg ochr yn ochr â dy astudiaethau academaidd.

Gelli di hefyd alw mewn i’r swyddfa ar lawr gwaelod Adeilad Talbot, Campws Singleton i gwrdd â'n staff a thrafod y gwahanol gyfleoedd i ddysgu neu ddefnyddio dy Gymraeg.