Hoffet ti ddysgu Cymraeg tra'n astudio ym Mhrifysgol Abertawe

Os wyt ti eisiau dysgu neu wella dy Gymraeg,  fe allwn ni helpu.  Gyda nifer o gyrsiau ledled yr ardal, byddwn yn sicr i ddod o hyd i rywbeth sy'n addas i ti.

Bydd cyfleoedd hefyd i gwrdd â dysgwyr eraill mewn sesiynau Sadwrn Siarad, cyrsiau bloc, boreau coffi, clybiau darllen a llawer mwy.

Cysyllta â dysgucymraeg@abertawe.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd i ddysgu Cymraeg ochr yn ochr â dy astudiaethau academaidd.

Gelli di hefyd alw mewn i’r swyddfa ar lawr gwaelod Adeilad Talbot, Campws Singleton i gwrdd â'n staff a thrafod y gwahanol gyfleoedd i ddysgu neu ddefnyddio dy Gymraeg.