Hoffet ti ddysgu Cymraeg tra'n astudio ym Mhrifysgol Abertawe

Os wyt ti eisiau dysgu neu wella dy Gymraeg,  fe allwn ni helpu.  Gyda nifer o gyrsiau ledled yr ardal, byddwn yn sicr i ddod o hyd i rywbeth sy'n addas i ti.

Gallwch chwilio am ddosbarthiadau arlein http://learnwelsh.cymru/sbr neu defnyddiwch y brochure https://sway.office.com/ZtXzu5ySF6MGrQIE?ref=Link i chwilio am gyrsaiau Medi 2020.

Os byddai’n well gennych gwrs arlein cofrestrwch ar gwrs arlein i ddechreuwyr: https://bit.ly/MynOnline2021 neu i siaradwyr Cymraeg sydd am wella’u gramadeg neu ddarllen mae Cwrs Gloywi Iaith: https://learnwelsh.cymru/learning/course/6855d949-01cc-ea11-a961-002248015e4e/

Mae gan fyfyrwyr hawl i ostyngiad o 40% wrth gofrestru ar gwrs - defnyddiwch y cod MYF20 wrth gofrestru (bydd angen dangos prawf ar ofyn).

Bydd cyfleoedd hefyd i gwrdd â dysgwyr eraill mewn sesiynau Sadwrn Siarad, cyrsiau bloc, boreau coffi, clybiau darllen a llawer mwy.

Cysyllta â dysgucymraeg@abertawe.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd i ddysgu Cymraeg ochr yn ochr â dy astudiaethau academaidd.

Gelli di hefyd alw mewn i’r swyddfa ar lawr gwaelod Adeilad Talbot, Campws Singleton i gwrdd â'n staff a thrafod y gwahanol gyfleoedd i ddysgu neu ddefnyddio dy Gymraeg.