Coronafeirws: y diweddaraf

Sut allwn ni helpu?

Os ydych yn edrych am gymorth i ddatblygu sgiliau iaith Gymraeg eich gweithle, mae ein gwasanaeth yn cynnig cyngor cynhwysfawr i’ch helpu i gynllunio rhaglen hyfforddi addas. Cynigir yr hyfforddiant yn eich gweithle. 

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno Safonau Iaith Gymraeg newydd; mae’r rhain wedi cymryd lle’r cynlluniau iaith Gymraeg. Bydd rhaid i sefydliadau cyhoeddus a rhai sefydliadau preifat a thrydedd sector gydymffurfio â’r Safonau hyn. Bydd rhaid i weithleoedd ddarparu hyfforddiant iaith Gymraeg i’w gweithlu, rydym yma i’ch helpu chi.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau gweithle Cymraeg ar lefelau gwahanol sy’n cael eu:

  • Teilwra at anghenion eich gweithle
  • Trefnu ar amser sy’n gyfleus i chi
  • Cynnig yn eich gweithle
  • Cynnig am gost resymol iawn
  • Darparu ar gyfer grŵp o unrhyw faint, mawr neu fach, hyd yn oed hyfforddiant i unigolion
  • Dysgu gan diwtoriaid sydd wedi’u hyfforddi i’r radd uchaf, yn brofiadol ac yn ymroddedig

Mae rhoi’r cyfle i’ch gweithle ddysgu Cymraeg yn creu ewyllys da ymhlith eich gweithwyr; bydd hyn hefyd yn eich gwneud yn fwy cystadleuol fel busnes. Mae cael gweithlu dwyieithog yn eich galluogi i:

  • Gael mantais gystadleuol
  • Derbyn ewyllys da a theyrngarwch gan gwsmeriaid
  • Gwella ansawdd eich gwasanaeth
  • Tyfu ac ennill mwy o gwsmeriaid.

 Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Rhian Haf, Swyddog Datblygu, r.h.bevan@swansea.ac.uk / 01792 602643