Mae'r GymGym yn ganolog i fywyd myfyrwyr Cymraeg yn Abertawe

P'un a ydych chi'n siaradwr Cymraeg rhugl neu ddim ond yn ceisio ymarfer eich Cymraeg, bydd y GymGym yn rhoi cyfleoedd amrywiol i chi gymdeithasu â siaradwyr Cymraeg eraill mewn amgylchedd anffurfiol. Mae’n gyfle gwych i wneud ffrindiau newydd.  Mae’r Gymdeithas Gymraeg yn cwrdd yn reolaidd gan drefnu llu o weithgareddau cymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg gan gynnwys tripiau rygbi, gigs, a crôls, Eisteddfodau Rhyng-gol a llawer mwy.  Mae’r Gymdeithas Gymraeg yn gweithio’n glos gyda Changen Abertawe o'r Coleg Cymraeg gan hefyd gefnogi Clwb Rygbi Tawe a Phêl Rwyd Tawe.

Yn 2016-17 roedd y Gym Gym yn un o bedair Cymdeithas i dderbyn 'Aur' o fewn system hanaeu Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Mae'r gymdeithas bellach yn 'Gymdeithas Aur'.

Eisteddfod Ryng-golegol 2019

Fe fydd yr Eisteddfod Ryng-golegol yn dychwelyd i Abertawe eleni. Cynhelir yr Eisteddfod ar ddydd Sadwrn, 2il o Fawrth 2019 ar gampws Singleton Prifysgol Abertawe.

Darllenwch y Llyfr Testunau Eisteddfod Rhyng-golegol 2019 i weld y rhestr o gystadlaethau Llwyfan a'r cystadlaethau Gwaith Cartref. Darllenwch y ddogfen am fanylion pellach.

POB LWC!