Coronafeirws: y diweddaraf

Mae Prifysgol Abertawe’n cynnig nifer o ddyfarniadau i fyfyrwyr sy’n astudio PhD, MPhil, MRes neu Feistr Drwy Ymchwil.

Rhestrir dyfarniadau yn ôl trefn yr wyddor fesul pwnc isod, a chânt eu diweddaru’n rheolaidd:

Y Coleg Gwyddoniaeth: Ysgoloriaethau MRes 2020

Dyddiad cau: 17 Gorffennaf 2020