Sut Rydyn yn Gwarantu Cynnig

Rydym yn gwarantu y cewch gynnig amodol ar gyfer cwrs ym Mhrifysgol Abertawe.* 

Byddwn yn ystyried eich cais ar sail cyflawniadau blaenorol, eich datganiad personol UCAS, graddau disgwyliedig, geirda a chymysgedd o bynciau i osod telerau pob cynnig.

Bydd ymgeiswyr sy'n ein dewis fel Dewis Cadarn yn elwa o hyblygrwydd o ran y graddau a enillir. Mae ein haddysgu safon aur yn rhoi canlyniadau gyrfaol llwyddiannus i fyfyrwyr, beth bynnag eu siwrnai i gofrestru.

Os oes gennych ddiddordeb yn Abertawe, ond mae gennych bryderon ynghylch cyrraedd ein cynnig cyhoeddedig, neu os byddwch yn cael cynnig atyniadol gan brifysgol arall, cysylltwch â ni drwy ffonio neu e-bostio, a gallwn drafod eich amgylchiadau ymhellach.

*Nid yw'r cynnig hwn yn gymwys ar gyfer cyrsiau proffesiynol – mae rhestr o gyrsiau anghymwys yn yr adran 'Aflwyddiannus' yn y Cwestiynau Cyffredin isod.

Mathau o Warantiad Cynnig wedi'u Hesbonio

Pan fyddwn yn gwarantu cynnig i chi, bydd ar un o'r ffurfiau canlynol: