Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir Yr Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu

Mae'r Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu ym Mhrifysgol Abertawe'n cynnig ystod eang o raddau ôl-raddedig a addysgir ar draws amryw feysydd pwnc, sydd oll yn cael eu harwain gan arbenigwyr yn eu maes astudio academaidd.

P'un a oes gennych uchelgeisiau ym myd diwydiant neu academia, gallwn eich helpu i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau i ragori yn eich gyrfa yn y dyfodol.

Archwiliwch ein meysydd pwnc ôl-raddedig a addysgir