Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir Ieithoedd Modern, Cyfieithu a Cyfieithu ar y Pryd

Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir

Mae ein holl raglenni a addysgir wedi'u cynllunio ar sail mewnbwn proffesiynol gan bobl sy'n gweithio yn y diwydiant gwasanaethau iaith, felly maent mor gyfoes a pherthnasol yn broffesiynol â phosib, gan gynnwys cyfran uchel o asesiadau ymarferol ac ar sail prosiect. Mae gan ein staff ymchwil amrywiaeth eang o ddiddordebau, o ieithyddiaeth i lenyddiaeth a thechnolegau cyfieithu. Mae myfyrwyr ymchwil hefyd yn ymuno ag amgylchedd deallusol bywiog lle ceir digwyddiadau rheolaidd a chymorth.

Archwiliwch ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir: