Ydych chi am newid cyfeiriad?

Graddau sy'n agored i raddedigion unrhyw bwnc

Rydym yn cynnig sawl gradd sy'n agored i raddedigion unrhyw bwnc. Mae'r rhaglenni hyn, y cyfeirir atynt fel 'cyrsiau cyfnewid', yn rhoi cyfle i symud i faes gyrfa cwbl newydd:

Cofiwch hefyd, mewn llawer o achosion efallai y gallech astudio un o'n cyrsiau gradd meistr eraill hyd yn oed os nad dyna oedd pwnc eich gradd gyntaf: mae natur amlddisgyblaethol i nifer o'n rhaglenni, gan ganiatáu rhyddid i groesi ffiniau traddodiadol meysydd pwnc.