Coronafeirws: y diweddaraf

MAE GRADDAU ÔL-RADD YN AGORED I RADDEDIGION O UNRHYW FAES PWNC

Rydym yn cynnig sawl gradd sy'n agored i raddedigion unrhyw bwnc. Mae'r rhaglenni hyn, y cyfeirir atynt fel 'cyrsiau cyfnewid', yn rhoi cyfle i symud i faes gyrfa cwbl newydd:

Cyfrifeg a Chyllid MSc

Cyfrifiadureg MSc

Cyllid a Dadansoddiad Data Mawr MSc

Diploma Graddedig yn y Gyfraith GDL

Meddygaeth Mynediad i Raddedigion MBBCh

Rheoli MSc

Rheoli Ariannol MSc

Rheoli (Cyllid) MSc

Rheoli (Dasansoddi Busnes) MSc

Rheoli (e-Fusnes) MSc

Rheoli (Entrepreneuriaeth) MSc

Rheoli (Marchnata) MSc

Rheoli (Rheoli Adnoddau Dynol) MSc

Rheoli (Rheoli Gweithrediadau a Cyflenwi) MSc

Rheoli (Rheoli Rhyngwladol) MSc

Rheoli (Twristiaeth) MSc

Cofiwch hefyd, mewn llawer o achosion efallai y gallech astudio un o'n cyrsiau gradd meistr eraill hyd yn oed os nad dyna oedd pwnc eich gradd gyntaf: mae natur amlddisgyblaethol i nifer o'n rhaglenni, gan ganiatáu rhyddid i groesi ffiniau traddodiadol meysydd pwnc.