Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir yr Ysgol Reolaeth

Mae'r Ysgol Reolaeth yn cynnig amrywiaeth o raddau ôl-raddedig mewn Cyfrifeg a Chyllid, Rheoli Busnes, Rheoli Adnoddau Dynol, Marchnata a Thwristiaeth.

Mae ein holl gyrsiau ôl-raddedig wedi'u llywio gan y datblygiadau diweddaraf mewn ymchwil ac arloesi, gan roi gwybodaeth arloesol i chi sy'n eich paratoi ar gyfer byd gwaith.

Archwiliwch ein meysydd pwnc ôl-raddedig a addysgir