Coronafeirws: y diweddaraf

ASTUDIO YN YR YSGOL REOLAETH

Mae'r Ysgol Reolaeth yn darparu amrywiaeth o raddau ôl-raddedig mewn Cyfrifeg a Chyllid, Rheoli Busnes, Economeg a Marchnata.

Cydnabyddir bod Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe'n un o'r 30 o ysgolion busnes gorau yn y DU o ran Rhagoriaeth Ymchwil (REF 2014).

Mae pob cwrs MSc yn dechrau ym mis Medi 2020 ac eithrio MSc Rheoli (Prosiect Busnes) sy'n dechrau ym mis Ionawr 2021.

Ein Cyrsiau