Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir yr Ysgol Reolaeth

Astudio yn yr Ysgol Reolaeth

Mae’r Ysgol Reolaeth yn cynnig ystod o gynlluniau gradd ôl-raddedig ym maes Cyfrifyddu a Chyllid, Rheoli Busnes, Economeg, Marchnata, a Thwristiaeth.

Cydnabyddir bod Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe'n un o'r 30 o ysgolion busnes gorau yn y DU o ran Rhagoriaeth Ymchwil (REF 2014).

Ein Cyrsiau