Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir Twristiaeth

Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir

Gan ei fod yn un o'r diwydiannau mwyaf sy'n ehangu fwyfwy yn y byd, mae agweddau busnes a dynol twristiaeth bellach yn feysydd astudiaethau sefydledig.

Mae cysylltiadau cryf yr adran â diwydiant lleol a rhyngwladol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gael profiad o gyrchfannau twristaidd o bob maint yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol ym mhedwar ban byd. 

Archwiliwch ein cwrs ôl-raddedig a addysgir:

Ar agor i ymgeiswyr gyda chefndiroedd mewn pynciau sy'n gysylltiedig â thwristiaeth, busnes a'r gwyddorau cymdeithasol: