Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton

Rhaglenni Ôl-raddedig y Gyfraith

LLM mewn TechGyfreithiol a Chyfraith Fasnachol

Mae'r radd LLM hon yn cyfuno technoleg â masnach i greu cyfleoedd gyrfa sy'n manteisio ar bŵer technoleg.  

LLM Hawliau Dynol

Mae ein rhaglen Hawliau Dynol newydd yn canolbwyntio'n benodol ar heriau hawliau dynol byd-eang cyfoes a'r ffordd orau o ymateb iddynt drwy'r gyfraith, polisi ac ymarfer.

LLM Eiddo Deallusol ac Arloesi

Mae'r rhaglen hon yn archwilio asedau anniriaethol neu 'gudd' a sut y gall cwmnïau eu rheoli'n effeithiol mewn modd masnachol.

LLM Cyfraith Fasnachol Ryngwladol

Gan ganolbwyntio ar heriau cyfreithiol ac ymarferol trafodion masnachol rhyngwladol amrywiol, mae'r cwrs hwn yn datblygu gwybodaeth fanwl ac arbenigol o Gyfraith Fasnachol Ryngwladol.

LLM Cyfraith Fasnachol a Morwrol Ryngwladol

Mae'r cwrs LLM hwn yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu ac arddangos gwybodaeth, dealltwriaeth, rhinweddau, sgiliau a phriodoleddau eraill mewn Cyfraith Fasnachol a Chyfraith Forol.

LLM Cyfraith Forwrol Ryngwladol

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar agweddau amrywiol ar gyfraith forol, o'r gwahanol gontractau ar gyfer cludo nwyddau i yswiriant morol, masnach ryngwladol a chyfraith y môr.

LLM Cyfraith Fasnachol Ryngwladol

Mae'r rhaglen LLM gyffrous hon yn canolbwyntio ar faterion masnach ryngwladol penodol, gyda phwyslais ar faterion cyfreithiol a masnachol sy'n gysylltiedig â chontractau gwerthiannau rhyngwladol.

LLM Cyfraith Olew, Nwy ac Ynni Adnewyddadwy

Mae’r radd LLM hon yn cynnig amrywiaeth eang o bynciau sy’n berthnasol i faes y gyfraith sy’n tyfu - olew, nwy ac ynni adnewyddadwy.

Cyrsiau Proffesiynol

LLM Ymarfer y Gyfraith Professiynol

Cwrs proffesiynol, a luniwyd yn arbennig ar gyfer graddedigion y Gyfraith sydd am baratoi ar gyfer  Arholiadau Cymhwyso Cyfreithwyr 1 a 2 (SQE1 a 2).

LLM y Gyfraith ac Ymarfer Cyfreithiol

Cwrs trosi sy'n paratoi graddedigion heb radd yn y Gyfraith ar gyfer Arholiad Cymhwyso Cyfreithwyr 1 (SQE1).

LLM Ymarfer y Gyfraith a Drafftio Uwch

Mae'r cwrs proffesiynol hwn yn fersiwn estynedig o'r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC), sy'n eich galluogi i ennill cymhwyster lefel meistr trwy gwblhau prosiect drafftio annibynnol. 

Cwrs Ymarfer y Gyfraith (LPC)

Cwrs proffesiynol ymarferol sy'n datblygu’r sgiliau a’r hyder y mae eu hangen ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y Gyfraith yng Nghymru a Lloegr.

Cysylltu a ni yn yr Ysgol y Gyfraith

Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton, 
Prifysgol Abertawe, 
Parc Singleton, 
Abertawe, 
SA2 8PP 
Ffôn: +44 (0)1792 205678  

Myfyrwyr y Dyfodol:
Cyflwyno ymholiad ôl-raddedig 
Derbyn myfyrwyr rhyngwladol 

Myfyrwyr presennol:
My Uni Hub