Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir Rheoli Adnoddau Dynol

Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir

Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir

Bydd ein rhaglenni, sydd wedi’u llunio i’ch galluogi i fod yn weithiwr proffesiynol Adnoddau Dynol eithriadol, y mae mawr alw amdano, yn rhoi mantais gystadleuol i chi wrth fentro i fyd rheoli pobl.

Mae cysylltiadau cryf yr adran â diwydiant yn galluogi'r gefnogaeth i helpu adeiladu eich sgiliau a'ch profiad i wella eich datblygiad gyrfaol fel gweithiwr proffesiynol 'pobl'.

Archwiliwch ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir:

Rhaid i fyfyrwyr ennill gradd israddedig neu gymhwyster cyfwerth ag o leiaf 2:1 mewn disgyblaeth gysylltiedig (e.e. rheoli busnes, astudiaethau busnes, rheoli adnoddau dynol, marchnata, entrepreneuriaeth, economeg):