Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir Marchnata

Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir

Enillwch y sgiliau i ragori mewn amrywiaeth o yrfaoedd ym maes marchnata gyda'n graddau. 

Archwiliwch ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir:

Rhaglen i fyfyrwyr o unrhyw gefndir israddedig:


Rhaglen uwch i fyfyrwyr sydd eisoes wedi astudio marchnata/busnes ar lefel israddedig neu weithwyr proffesiynol sydd eisoes yn gyfarwydd â chysyniadau marchnata: