Swyddfa Anableddau

Os oes gennych anabledd, cyflwr meddygol neu anhawster dysgu penodol, cysylltwch â Swyddfa Anableddau i gael mwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael er mwyn sicrhau eich bod yn cael yr un cyfleoedd â phawb arall. Mae Swyddfa Anableddau'n rhan o’r Gwasanaethau Cymorth Cynhwysol i Fyfyrwyr. Bydd y tudalennau hyn yn rhoi gwybod i chi am y cymorth a’r arian sydd ar gael.

Datganiad Cenhadaeth

"Ein cenhadaeth yw darparu gwasanaethau gwybodaeth ac arweiniad proffesiynol i fyfyrwyr anabl, myfyrwyr ag anghenion penodol a/neu gyflyrau meddygol, o’r adeg gwneud cais hyd at y diwrnod graddio. Ein nod yw cael gwared ar arferion gwahaniaethol, sicrhau cyfleusterau hygyrch a darparu gwasanaethau hyblyg i fyfyrwyr y mae arnynt angen cymorth drwy barhau i adolygu a gwella ein gwasanaethau er mwyn sicrhau eu bod yn cyrraedd safonau arfer gorau”.

Polisïau a Chanllawiau

Cover

Am mwy o wybodaeth am bolisi y Brifysgol cliciwch yma