Tystysgrif Sgiliau Iaith

Os wyt ti yn astudio mewn Prifysgol yng Nghymru, beth am fanteisio ar Dystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol? 

Cyfle i ennill tystysgrif ychwanegol sy’n dangos i gyflogwyr dy fod yn hyderus wrth ddefnyddio’r Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig fydd o fantais wrth ymgeisio am swyddi. 

Bydd y Coleg yn trefnu sesiynau er mwyn dy gynorthwyo i baratoi ar  gyfer y Dystysgrif ac mae adnoddau ychwanegol ar-lein.  Er mwyn ennill y Dystysgrif mae angen gwneud cyflwyniad llafar a chwblhau prawf ysgrifenedig sy'n cynnwys tair tasg.  Cynhelir y cyflwyniadau llafar rhwng Rhagfyr 2018 a diwedd Mawrth 2019 ar prawf ysgrifenedig ar 8 Mai 2019.

Dyddiad cau cofrestru ar gyfer 2019 yw 24 Hydref 2018.   

Dyfernir y Dystysgrif ar dair gwahanol lefel:

  • Llwyddo
  • Clod
  • Rhagoriaeth

Mae’n bosib i unrhyw fyfyriwr ymgeisio am y dystysgrif, ond mae'n orfodol i fyfyrwyr sydd wedi derbyn un o ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Am fwy o fanylion, ewch i dudalen Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.