Coronafeirws: y diweddaraf

Ysgoloriaethau Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Prif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig Ysgoloriaethau gwerth £1,000 y flwyddyn (neu £3,000 dros dair blynedd) os ydych yn dymuno astudio o leiaf 66% neu fwy o'ch gradd (neu 80 credyd y flwyddyn) drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae dyddiad cau mynediad 2020 wedi mynd heibio. Bydd manylion gwneud cais ar gyfer mynediad yn 2021 yn ymddangos yma'n fuan.

Am fanylion pellach, ewch i wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

 Cofiwch bod angen Ymaelodi â'r Coleg fel darpar fyfyriwr er mwyn medru ymgeisio!

 

Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg

Mae'r Coleg Cymraeg yn cynnig Ysgoloriaethau Cymhelliant gwerth £500 y flwyddyn (neu £1,500 dros dair blynedd) ar gyfer myfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf 33% (o leiaf 40 credyd y flwyddyn) o’u cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Er mwyn gwneud cais ar gyfer Ysgoloriaeth Cymhelliant, bydd angen i chi gwblhau'r ffurflen gais ar y ddolen isod.

Ffurflen gais ar gyfer Ysgoloriaeth Cymhelliant

Dyddiad cau: 16 Hydref 2020  

Cofiwch Ymaelodi â'r Coleg fel darpar fyfyriwr er mwyn medru ymgeisio! Am fanylion pellach ewch i wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

 

Ysgoloriaeth Meddygaeth y Coleg Cymraeg

Mae'r Coleg Cymraeg yn cynnig Ysgoloriaethau Meddygaeth gwerth £500 y flwyddyn (neu £1,500 dros dair blynedd) ar gyfer myfyrwyr sy’n bwriadu gwneud cais i astudio Meddygaeth mewn prifysgol yng Nghymru ac sydd am astudio o leiaf 33% (o leiaf 40 credyd y flwyddyn) o’u cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r dyddiad cau ar gyfer 2020 wedi pasio. Bydd manylion ymgeisio ar gyfer Ysgoloriaeth Meddygaeth 2021 yn ymddangos ar wefan y Coleg Cymraeg

Cofiwch Ymaelodi â'r Coleg fel darpar fyfyriwr er mwyn medru ymgeisio! Am fanylion pellach ewch i wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.