Ysgoloriaethau Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Prif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig Ysgoloriaethau gwerth £1,000 y flwyddyn (neu £3,000 dros dair blynedd) os ydych yn dymuno astudio o leiaf 66% neu fwy o'ch gradd (neu 80 credyd y flwyddyn) drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyddiad cau mynediad 2024 yw 31 Ionawr 2024. 

Am fanylion pellach, ewch i wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

 Cofiwch bod angen Ymaelodi â'r Coleg fel darpar fyfyriwr er mwyn medru ymgeisio!

 

Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig Ysgoloriaeth Cymhelliant gwerth £500 i myfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf 33% (o leiaf 40 credyd) o’u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cychwyn eu blwyddyn cyntaf yn y flwyddyn academaidd 2023-24 mewn UNRHYW BWNC. 

Bydd manylion y ffenestr ymgeisio ar gyfer mynediad i Brifysgol yn 2024 yn ymddangos yma'n fuan.   

Gwnewch gais ar gyfer Ysgoloriaeth Cymhelliant

Gallwch wirio os yw eich cwrs yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth uchod gan ddefnyddio'r Chwilotydd cyrsiau y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

Cofiwch bod angen Ymaelodi â'r Coleg fel darpar fyfyriwr er mwyn medru ymgeisio!