Ysgoloriaethau Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Prif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig Ysgoloriaethau gwerth £1,000 y flwyddyn (neu £3,000 dros dair blynedd) os ydych yn dymuno astudio o leiaf 66% neu fwy o'ch gradd (neu 80 credyd y flwyddyn) drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae dyddiad cau mynediad 2021 wedi mynd heibio. Bydd manylion gwneud cais ar gyfer mynediad yn 2022 yn ymddangos yma'n fuan.

Am fanylion pellach, ewch i wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

 Cofiwch bod angen Ymaelodi â'r Coleg fel darpar fyfyriwr er mwyn medru ymgeisio!

 

Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg

Mae'r Coleg Cymraeg yn cynnig Ysgoloriaethau Cymhelliant gwerth £500 y flwyddyn (neu £1,500 dros dair blynedd) ar gyfer myfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf 33% (o leiaf 40 credyd y flwyddyn) o’u cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ysgoloriaeth Cymhelliant 2020

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi ei bod fel ymateb i argyfwng COVID-19  am gynnig Ysgoloriaeth Cymhelliant gwerth £500 BOB myfyriwr sy’n bwriadu astudio o leiaf 33% (o leiaf 40 credyd) o’u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cychwyn eu blwyddyn cyntaf yn y flwyddyn academaidd 2020-21. 

Bydd myfyriwr sy’n ymgeisio erbyn diwedd mis Mehefin yn derbyn ysgoloriaeth gyda phatrwm tebyg fesul mis hyd ddiwedd mis Hydref.  

Gallwch wirio os yw eich cwrs yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth uchod gan ddefnyddio'r Chwilotydd cyrsiau y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

Ymgeisiwch drwy lenwi’r ffurflen gais arlein ar dudalen Ysgoloriaethau Cymhelliant ar wefan y Coleg Cymraeg. 

Cofiwch Ymaelodi â'r Coleg fel darpar fyfyriwr er mwyn medru ymgeisio! Am fanylion pellach ewch i wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

 

Ysgoloriaeth Meddygaeth y Coleg Cymraeg

Mae'r Coleg Cymraeg yn cynnig Ysgoloriaethau Meddygaeth gwerth £500 y flwyddyn (neu £1,500 dros dair blynedd) ar gyfer myfyrwyr sy’n bwriadu gwneud cais i astudio Meddygaeth mewn prifysgol yng Nghymru ac sydd am astudio o leiaf 33% (o leiaf 40 credyd y flwyddyn) o’u cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r dyddiad cau ar gyfer 2021 wedi pasio. Bydd manylion ymgeisio ar gyfer Ysgoloriaeth Meddygaeth 2022 yn ymddangos ar wefan y Coleg Cymraeg

Cofiwch Ymaelodi â'r Coleg fel darpar fyfyriwr er mwyn medru ymgeisio! Am fanylion pellach ewch i wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.