Ysgoloriaethau Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Prif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig Ysgoloriaethau gwerth £3,000 ac £1,500 os ydych yn dymuno astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Os ydych chi'n bwriadu astudio o leiaf 66% neu fwy o'ch gradd drwy gyfrwng y Gymraeg, mae angen i chi wneud cais i’r Coleg Cymraeg erbyn 5 Ionawr 2019.

Am fanylion pellach, ewch i wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

 Cofiwch bod angen Ymaelodi â'r Coleg fel darpar fyfyriwr er mwyn medru ymgeisio!

 

Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg

Mae'r Coleg Cymraeg yn cynnig Ysgoloriaethau Cymhelliant gwerth £500 y flwyddyn (neu £1500 dros dair blynedd) ar gyfer myfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf 33% (o leiaf 40 credyd y flwyddyn) o’u cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Er mwyn gwneud cais ar gyfer Ysgoloriaeth Cymhelliant, bydd angen i chi lenwi’r ffurflen gais ar y ddolen isod.

Ffurflen gais ar gyfer Ysgoloriaeth Cymhelliant

Dyddiad cau: 16 Hydref 2019  

Cofiwch Ymaelodi â'r Coleg fel darpar fyfyriwr er mwyn medru ymgeisio! Am fanylion pellach ewch i wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.