Cangen Abertawe - Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Pwyllgor y Gangen

Cadeirydd y Gangen yw Dr Gwenno Ffrancon
Ysgrifennydd y Gangen yw Lois Wyn Griffiths.

Mae aelodaeth o'r gangen yn agored i unrhyw aelod o staff academaidd neu staff cefnogol sy’n aelod o’r Coleg. Mae'r Gangen yn cyfarfod yn ffurfiol ddwy waith y flwyddyn.

Cynhelir y cyfarfod blynyddol nesaf ar:

12 Rhagfyr 12:00-14:00
Siambr y Cyngor, Yr Abaty 

Darlithwyr

Mae Prifysgol Abertawe wedi bod yn addysgu myfyrwyr drwy gyfrwng y Gymraeg ers degawdau bellach. Ond trwy’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol rydym wedi gallu penodi nifer o ddarlithwyr newydd a datblygu a chynnig cyrsiau a modiwlau newydd trwy’r Gymraeg. 

Dyma’r pynciau sy’n cael eu cefnogi gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Abertawe:

Rydym hefyd yn cynnig darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y pynciau canlynol: