Addysg Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill, MA / 2 flynedd ran-amser / PGDip