Peirianneg Sifil, MSc

Wedi'i achredu gan Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE), Sefydliad y Peirianwyr Strwythurol (IStructE), Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Thrafnidiaeth (CIHT), Sefydliad y Peirianwyr Priffyrdd (IHE), a’r Permanent Way Institution (PWI)