Ffiseg Ymbelydredd Meddygol, MSc

Wedi'i achredu gan y Sefydliad Ffiseg a Pheirianneg mewn Meddygaeth (IPEM).