Newydd! Cysylltwch â ni ar-lein

**Bydd Sgwrs Fyw ar gau 20/07/21

Os oes gennych gwestiynau am faterion sy‘n ymwneud ag arian myfyrwyr, mae croeso ichi gysylltu a bydd aelod o’r tîm yn falch o’ch helpu.

Sylwch, ni fyddwn yn cynnig gwasanaeth ffôn ar hyn o bryd.

Diolch am eich amynedd a’ch cefnogaeth.

Ni all cynghorwyr ar Sgwrs Fyw ddarparu unrhyw gyngor ar ymholiadau yn ymwneud â Chronfa Cymorth Myfyrwyr Covid19. Bydd angen i chi gysylltu Covid19supportfund@abertawe.ac.uk 

Cysylltwch  Ni

chat loading...

Cysylltwch ag Arian@BywydCampws

Os nad yw’r sgwrs fyw ar gael, e-bostiwch ni.

E-Bost: arian.bywydcampws@swansea.ac.uk 

Byddwn yn cynnig sesiynau Sgwrs Fyw ar yr amseroedd canlynol ar sail prawf, cysylltwch â ni os hoffech chi sgwrsio ag ymgynghorydd.

AmserauDyyd MawrthDydd Iau
PM 13:00 - 15:00 13:00 - 15:00

Noder: bydd Arian@BywydCampws yn cadw copi o bob sgwrs fyw, i’w storio yn unol â chanllawiau GDPR.

Ymholiadau yn ymwneud ag arian myfyrwyr, cysylltwch â:

Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud ag arian myfyrwyr, gallwch anfon e-bost atom yn arian.bywydcampws@abertawe.ac.uk

Cronfeydd Caledi a chysylltiad Myfyrwyr+;

Os oes genncyh unrhyw ymholiadau am ein Cronfeydd Caledi neu fwrsariaethau Myfyrwyr+ fel bwrsariaeth Ymadawyr Gofal, bwrsariaeth myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio ac ati, e-bostiwch hardshipfunds@swansea.ac.uk

Bwrsariathau Cyffredinol

Os hoffech weld gwybodaeth am Ysgoloriaethu a Bwrsariaethau cyffredinol y mae Prifysgol Abertawe yn eu cynnig, gwelwch y dudalen we ddynodedig a chysylltwch â'r adran weinyddu yn uniongyrchol.

Ysgoloriaethau a bwrsariaethau - Israddedig

Ysgoloriaethau a bwrsariaethau - Ôl-raddedig

Ysgoloriaethau a bwrsariaethau - Rhyngwladol