Llesiant@BywydCampws

Mae Llesiant@BywydCampws yma i ddarparu cyngor ymarferol a chefnogaeth i chi ar amryw o faterion lles y gallwch eu hwynebu yn ystod eich amser ym Mhrifysgol Abertawe. Byddwn yn gweithio gyda chi a’r coleg i sicrhau eich bod yn cael y profiad myfyriwr gorau posib. Gallwch siarad gyda'n staff Llesiant o fewn y Colegau am ragor o wybodaeth.

Rydym hefyd wedi ymrwymo i gefnogi staff sy'n cefnogi myfyrwyr a'u llesiant. Gall staff weld ystod eang o gymorth ac arweiniad ar sut i gefnogi myfyrwyr yma ynghyd ag ymgymryd â hyfforddiant ar-lein a gwrnado ar bodlediadau.

Os ydych chi eisiau cefnogaeth gan y Brifysgol, byddwch angen cysylltu yn y lle cyntaf â’ch cyswllt llesiant Coleg.
Os hoffech chi gysylltu’n uniongyrchol â’r tim llesiant canolog, gallwch ein e-bostio neu ein ffonio ar: 01792 513889.

Cyngor ac Arweiniad i Fyfyrwyr

Myfyriwr gyda clustffonau o amgylch ei wddf yn edrych ar waith menyw wrth ei ymyl