Llesiant@BywydCampws

Mae Llesiant@BywydCampws yn dîm sy’n ymroddedig i ddarparu cyngor ac arweiniad ymarferol i staff Prifysgol Abertawe sy’n cefnogi myfyrwyr gydag ystod o faterion lles/bugeiliol. Rydym yn gwneud hyn trwy ymgysylltu â staff Gwasanaethau Proffesiynol y Coleg, staff MyUni Hub a Chanolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr, sy'n rhoi cefnogaeth yn uniongyrchol i fyfyrwyr. Rydym yn gweithio gyda’n gilydd er mwyn sicrhau eich bod chi’n cael y profiad myfyriwr gorau posibl.

Ewch i’n Tudalennau Cyngor Lles Myfyrwyr i gael arweiniad a chyngor i fyfyrwyr ar ystod o faterion lles/bugeiliol. Os ydych chi’n fyfyriwr ac eisiau siarad â rhywun yn bersonol am fater penodol, siaradwch â’ch staff Tîm Gwybodaeth / Profiad Myfyrwyr y Gyfadran, staff MyUni Hub neu Ganolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr yn y lle cyntaf. Gallwch hefyd fynd i wefan y Gwasanaethau Myfyrwyr am fwy o fanylion ar gyrchu gwasanaethau arbenigol.

Gall staff Prifysgol Abertawe gysylltu â Llesiant@BywydCampws trwy ein Gwefan Staff sy’n cynnwys ystod o dudalennau cyngor ac arweiniad ar sut i gefnogi myfyrwyr gyda ystod o faterion lles/bugeiliol, hyfforddiant ar-lein a chyfres o bodlediadau sy’n eich cefnogi chi i gefnogi ein myfyrwyr.

Cyngor ac Arweiniad i Fyfyrwyr

Myfyriwr gyda clustffonau o amgylch ei wddf yn edrych ar waith menyw wrth ei ymyl