Hoffech chi siarad â rhywun ond ddim yn siŵr ble i ddechrau?

Gallwch chi gysylltu â'r staff Gwybodaeth a Phrofiad Myfyrwyr yn eich Cyfadran, MyUniHub neu Ganolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr. Gallant gynnig cyngor ac arweiniad ymarferol a'ch cyfeirio at wasanaethau priodol.

Cymorth yn y cyfadrannau

ENGLISH LANGUAGE TRAINING SERVICES

EnwRôl E-bostFfôn
Alison Davies Academic Year-Round Pre-sessional Coordinator alison.j.davies@swansea.ac.uk 01792 604555 
Jennifer Welti Commercial Coordinator  j.welti@swansea.ac.uk 01792 605212

Cymorth y tu allan i’r cyfadrannau