Hoffech chi siarad â rhywun ond ddim yn siŵr ble i ddechrau?

Gallwch chi gysylltu â'r staff Gwybodaeth a Phrofiad Myfyrwyr yn eich Cyfadran, MyUniHub neu Ganolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr. Gallant gynnig cyngor ac arweiniad ymarferol a'ch cyfeirio at wasanaethau priodol.

Cymorth yn y cyfadrannau

Cymorth y tu allan i’r cyfadrannau