Dark blue background with an outline of three white houses on top.

Gellir diffinio myfyriwr 'oddi ar y campws' fel rhywun sydd wedi penderfynu symud yn uniongyrchol i lety preifat neu sydd wedi penderfynu aros gartref a chymudo i'r Brifysgol, a adnabyddir fel 'myfyriwr sy'n cymudo' hefyd.

Os nad ydych chi’n byw mewn preswylfa, efallai byddwch chi weithiau'n poeni am deimlo nad ydych chi'n cael gwybod am bethau sy'n digwydd ar y campws. Bydd yn cymryd amser i chi ymgartrefu ym mywyd y Brifysgol felly paid â bod yn rhy galed ar eich hunan pan rydych chi'n ymdopi â chymaint o newid.

Bydd y dudalen hon yn rhoi cyngor, awgrymiadau a gwasanaethau ymarferol i chi sy'n gallu eich helpu i deimlo'n rhan o brofiad y myfyrwyr.

Os hoffech chi siarad ag aelod o'r tîm, gallwch chi anfon eich cwestiynau drwy anfon neges e-bost atom ni yn welfare.campuslife@abertae.ac.uk.

CYNGOR AC AWGRYMIADAU YMARFEROL

BLE I FYND AM GYMORTH YCHWANEGOL