Cymorth Ym Mhrifysgol Abertawe

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig cymorth ychwanegol i fyfyrwyr sydd wedi bod mewn gofal neu sydd wedi’u dieithrio o’u teuluoedd.

Mae Cyfranogiad@BywydCampws yn darparu cyngor, cyfleoedd a gwybodaeth bwrpasol i ymadawyr gofal cymwys a myfyrwyr cymwys sydd wedi'u dieithrio o'u rhieni. Gallwn ni eich helpu chi i gael mynediad at wybodaeth ac arweiniad ar amrywiaeth o faterion gan gynnwys llety, cymorth academaidd a chyllid gan eich galluogi chi i wneud penderfyniadau cadarnhaol a gwybodus am eich astudiaethau a'ch profiad yn y brifysgol.

Mae’r wybodaeth isod yn amlinelli’r pecyn cymorth ar gyfer ymadawyr gofal cymwys. Os ydych chi’n meddu ar brofiad o ofal, wedi bod dan ofal gwarcheidiaeth, heb rieni fyw neu yn rhywun sy’n byw mewn llety â chymorth awdurdod lleol, cysylltwch â ni, er mwyn trafod eich amgylchiadau a’r cymorth sydd ar gael i chi.

Cyfrinachedd

Ymdrinnir â holl wybodaeth gan Cyfranogiad@BywydCampws yn gwbl gyfrinachol. Ar yr achlysuron y bydd angen i ni ymgynghori â staff o adran arall neu o sefydliad allanol gwneir hyn ar ôl derbyn caniatâd gennych chi yn gyntaf.