Coronafeirws: y diweddaraf

Gohirio/Tynnu yn ôl/Ail-adrodd/Trosglwyddo