Rhestr Wirio Cyn Cyrraedd

Mae'n bwysig dy fod yn ystyried dy gynllun ariannol cyn cofrestru ar dy gwrs er mwyn sicrhau dy fod yn cael mynediad at y cyllid a'r cymorth sydd ar gael i ti.

Bydd yn ymwybodol y caiff dy gyllid ei gadarnhau cyn i ti gofrestru ar dy gwrs fel myfyriwr felly byddi di'n atebol i dalu cyfran o'r ffioedd hyd yn oed os na fyddi di'n gallu parhau â'r cwrs.

Defnyddia'r rhestr wirio isod i helpu wrth lunio dy gynllun ariannol a chofia fod Arian@BywydCampws ar gael i ateb ymholiadau myfyrwyr ynghylch arian.