Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn ymwybodol bod gan rai myfyrwyr ystyriaethau ychwanegol sy’n gallu cyflwyno heriau penodol wrth astudio. Ein nod yw canolbwyntio ein hadnoddau i sicrhau ein bod yn teilwra ein cyngor a’n cefnogaeth i ddiwallu eich amgylchiadau a’ch helpu i fynd i’r afael ag unrhyw faterion ariannol a’u goresgyn. Myfyriwr+ yn cynnwys:

Ystyriaethau pellach?

Os nad ydych chi'n rhan o unrhyw un o'r grwpiau hyn ond rydych chi'n teimlo bod gennych ystyriaethau gwahanol a fydd yn effeithio ar lefel y Cyllid Myfyrwyr eich bod yn gymwys i'w derbyn cysylltwch ag Arian@BywydCampws ar 01792 606699.  

Rydym hefyd yn darparu Cymorth Llyfrgell a Gyrfaoedd i fyfyrwyr gydag ystyriaethau ychwanegol drwy gyswllt o’r enw LibraryPlus a chyfleoedd ychwanegol drwy GoWales.

 

 

Gwybodaeth bellach

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau