Os oes gennych chi anabledd, cyflwr meddygol neu anhawster dysgu penodol efallai eich bod yn gymwys i wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA).

Diben y lwfans hwn yw talu am unrhyw gostau neu dreuliau ychwanegol sy'n codi wrth i chi astudio o ganlyniad i'ch anabledd. Ni fydd y lwfans yn talu am:

  • Gostau sy'n gysylltiedig ag anabledd y byddai'n rhaid i chi eu talu pe bach yn fyfyriwr ai peidio
  • Costau astudio sy'n gyffredin i bob myfyriwr
  • Gofal Personol. Cysylltwch ag un o'n Gweithwyr Achos Anableddau os oes angen cyngor arnoch o ran talu costau gofal personol.

Mae pedair adran yn rhan o'r lwfans i dalu costau mewn meysydd gwahanol:

  • Lwfans cyfarpar arbenigol
  • Lwfans Cynorthwywyr Anfeddygol
  • Lwfans costau cyffredinol/gwariant arall
  • Costau Teithio

I dderbyn gwybodaeth bellach am y Lwfans Myfyrwyr Anabl cysylltwch â'r Tîm Anabledd