Thesis Tair Munud

Wedi'i sefydlu gan Brifysgol Queensland yn 2008, mae 3MT yn gystadleuaeth ryngwladol a gynhelir mewn mwy na 200 o brifysgolion ledled y byd. Mae'n agored i fyfyrwyr PhD ac mae'n herio cyfranogwyr i gyflwyno eu gwaith ymchwil mewn tair munud yn unig, ar ffurf un sleid PowerPoint sefydlog sy'n ddealladwy i gynulleidfa ddeallus ond heb unrhyw gefndir yn y maes ymchwil.

Mae Prifysgol Abertawe'n un o oddeutu 70 o sefydliadau yn y DU sydd bellach yn rhan o rwydwaith byd-eang, gan annog myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig i hyrwyddo eu gwaith ymchwil a'u brwdfrydedd dros eu dewis bwnc er mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd nad ydynt yn arbenigol. Nod 3MT yw dangos i wahanol gynulleidfaoedd ansawdd ac amrywiaeth y gwaith ymchwil a wneir gan fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe, pa mor berthnasol ydyw i'r byd rydym yn byw ynddo a'r effaith y mae'n ei chael arno.

Prifysgol Abertawe , Cystadleuaeth Thesis Tair Munud 2021 Terfynol

Gwyliwch y cyflwyniad buddugol yn 2019 gan Darren Scott o'r coleg gwyddoniaeth

Gwyliwch gyflwyniad buddugol Thesis Tair Munud Laura Broome 2018

Image of the winner of the Swansea 3MT competition presenting

Enillydd cystadleuaeth ®3MT 2018 Prifysgol Abertawe, oedd  Laura Broome o Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd.  Yna cafodd cyflwyniad Laura ei gynnwys yn rownd gynderfynol y DU ac fe gyrhaeddodd y rhestr fer o 6 pherson i gystadlu yn rownd derfynol ®3MT y DU, a gynhaliwyd gan Vitae, arweinydd byd-eang mewn datblygu ymchwilwyr.

Gwyliwch gyflwyniad Laura.

Rhagor o wybodaeth am y gystadleuaeth Thesis Tair Munud

Female presenting at the 3MT competition

Mae ®3MT yn gystadleuaeth academaidd a ddatblygwyd gan Brifysgol Queensland, Awstralia.  Mae ei llwyddiant wedi arwain at sefydlu cystadlaethau lleol a chenedlaethol mewn sawl gwlad ar draws y byd. Vitae sy'n cynnal y gystadleuaeth ®3MT sy'n cynnwys y rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol o sefydliadau addysg uwch aelodau Vitae ledled y DU.

Rhagor o wybodaeth am ®3MT gan Vitae.