Coronafeirws: y diweddaraf

Mae'r gystadleuaeth Thesis Tair Munud yn ddigwyddiad blynyddol cyffrous a mawr ei bri ym Mhrifysgol Abertawe sy'n herio myfyrwyr PhD i gyfleu eu hymchwil i gynulleidfa amlddisgyblaethol mewn llai na thair munud, gydag un sleid sengl ar PowerPoint. Cynhelir y rowndiau cymhwyso yn ystod mis Mawrth bob blwyddyn. Bydd y rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn gorfod cyflwyno yn rownd derfynol Prifysgol Abertawe. Dyma uchafbwynt y calendr PGR ac ni ddylai Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig golli'r cyfle hwn. Cynhelir Rownd Derfynol Cystadleuaeth Thesis 3 Munud Prifysgol Abertawe nesaf ar 13 Mai 2020.

Gwyliwch y cyflwyniad buddugol yn 2019 gan Darren Scott o'r coleg gwyddoniaeth

Rhagor o wybodaeth am y gystadleuaeth Thesis Tair Munud

Female presenting at the 3MT competition

Mae ®3MT yn gystadleuaeth academaidd a ddatblygwyd gan Brifysgol Queensland, Awstralia.  Mae ei llwyddiant wedi arwain at sefydlu cystadlaethau lleol a chenedlaethol mewn sawl gwlad ar draws y byd. Vitae sy'n cynnal y gystadleuaeth ®3MT sy'n cynnwys y rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol o sefydliadau addysg uwch aelodau Vitae ledled y DU.

Rhagor o wybodaeth am ®3MT gan Vitae.

 

Gwyliwch gyflwyniad buddugol Thesis Tair Munud Laura Broome 2018

Image of the winner of the Swansea 3MT competition presenting

Enillydd cystadleuaeth ®3MT 2018 Prifysgol Abertawe, oedd  Laura Broome o Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd.  Yna cafodd cyflwyniad Laura ei gynnwys yn rownd gynderfynol y DU ac fe gyrhaeddodd y rhestr fer o 6 pherson i gystadlu yn rownd derfynol ®3MT y DU, a gynhaliwyd gan Vitae, arweinydd byd-eang mewn datblygu ymchwilwyr.

Gwyliwch gyflwyniad Laura.