Gwyliwch Fideo Rownd Derfynol Thesis Tair Munud Prifysgol Abertawe 2020

Bydd Ymchwilwyr Ôl-raddedig o ledled y Brifysgol yn rhannu eu hangerdd am eu pwnc ac yn wynebu’r her o addysgu ac ennyn diddordeb cynulleidfa amlddisgyblaethol am eu pwnc ymchwil mewn llai na thair munud.

Prifysgol Abertawe – Cystadleuaeth Thesis Tair Munud

Gwyliwch y cyflwyniad buddugol yn 2019 gan Darren Scott o'r coleg gwyddoniaeth

Gwyliwch gyflwyniad buddugol Thesis Tair Munud Laura Broome 2018

Image of the winner of the Swansea 3MT competition presenting

Enillydd cystadleuaeth ®3MT 2018 Prifysgol Abertawe, oedd  Laura Broome o Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd.  Yna cafodd cyflwyniad Laura ei gynnwys yn rownd gynderfynol y DU ac fe gyrhaeddodd y rhestr fer o 6 pherson i gystadlu yn rownd derfynol ®3MT y DU, a gynhaliwyd gan Vitae, arweinydd byd-eang mewn datblygu ymchwilwyr.

Gwyliwch gyflwyniad Laura.

Rhagor o wybodaeth am y gystadleuaeth Thesis Tair Munud

Female presenting at the 3MT competition

Mae ®3MT yn gystadleuaeth academaidd a ddatblygwyd gan Brifysgol Queensland, Awstralia.  Mae ei llwyddiant wedi arwain at sefydlu cystadlaethau lleol a chenedlaethol mewn sawl gwlad ar draws y byd. Vitae sy'n cynnal y gystadleuaeth ®3MT sy'n cynnwys y rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol o sefydliadau addysg uwch aelodau Vitae ledled y DU.

Rhagor o wybodaeth am ®3MT gan Vitae.