Cyfnodau Estynedig Tymor

  • Gall ddyddiadau ar gyfer myfyrwyr is-raddedig ar raglenni iechyd, meddygaeth neu Ddiploma yn y Gyfraith i raddedigion (GDL) a rhaglenni ôl-raddedig amrywio yn ôl patrymau astudio unigol ac mae'n bosibl y bydd ganddynt dymor neu semester estynedig neu astudiaeth barhaol trwy gydol y rhaglen, neu rhan ohoni.
  • Disgwylir i fyfyrwyr ôl-raddedig llawn amser astudio'n barhaol yn ystod Semester 3.
  • Mae rhaglenni PG Cert/Diploma fel arfer yn gorffen yn semester 2 a bydd gan gyrsiau ôl-raddedig 18 mis ddyddiad diwedd semester cynharach.
  • I gadarnhau dyddiadau semester a thymhorau estynedig, cysylltwch â MyUniHub. 

  

Rhybudd Pwysig

Dyddiadau a gymeradwywyd gan y Senedd. Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i newid dyddiadau sesiynau hyd at ddechrau pob sesiwn. 

Os oes angen cywiro neu newid unrhyw beth ar y dudalen hon, cysylltwch â A.H.Phillips, Academic Services

Nodiadau

Mae'r holl ddyddiadau yn ddangosol yn unig ac yn agored i newid hyd at ddechrau pob blwyddyn academaidd.