Dyddiadau Tymor 2021/22 ar gyfer rhaglennu sy'n dechrau ar yr 20fed o Fedi 2021

HydrefGaeafGwanwynHaf
20/09/2021 - 10/12/2021 (03/01/2022 BH) 04/01/2022 - 08/04/2022 (02/05/2022 BH) 03/05/2022 - 01/06/2022 06/06/2022- 23/09/2022

 

Gŵyl banc 2021

 • Gŵyl y Banc yr Haf - Dydd Llun 30 Awst
 • Dydd Nadolig (diwrnod cyfnewid) - Dydd Llun 27 Rhagfyr
 • Gŵyl San Steffan (diwrnod cyfnewid) - Dydd Mawrth 28 Rhagfyr

Gŵyl y Banc 2022

 • Dydd Calan (diwrnod cyfnewid) - Dydd Llun 3 Ionawr
 • Dydd Gwener y Groglith - 15 Ebrill
 • Dydd Llun y Pasg - 18 Ebrill
 • Gŵyl y Banc dechrau mis Mai - Dydd Llun 2 Mai
 • Gŵyl y Banc y Gwanwyn - Dydd Iau 2 Mehefin
 • Gŵyl y Banc y Jiwbilî platinwm - Dydd Gwener 3 Mehefin
 • Gŵyl y Banc yr Haf - Dydd Llun 29 Awst

Cyfnodau Estynedig Tymor

 • Gall ddyddiadau ar gyfer myfyrwyr is-raddedig ar raglenni iechyd, meddygaeth neu Ddiploma yn y Gyfraith i raddedigion (GDL) a rhaglenni ôl-raddedig amrywio yn ôl patrymau astudio unigol ac mae'n bosibl y bydd ganddynt dymor neu semester estynedig neu astudiaeth barhaol trwy gydol y rhaglen, neu rhan ohoni.
 • Disgwylir i fyfyrwyr ôl-raddedig llawn amser astudio'n barhaol yn ystod Semester 3.
 • Mae rhaglenni PG Cert/Diploma fel arfer yn gorffen yn semester 2 a bydd gan gyrsiau ôl-raddedig 18 mis ddyddiad diwedd semester cynharach.
 • I gadarnhau dyddiadau semester a thymhorau estynedig, cysylltwch â MyUniHub. 

  

Rhybudd Pwysig

Dyddiadau a gymeradwywyd gan y Senedd. Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i newid dyddiadau sesiynau hyd at ddechrau pob sesiwn. 

Os oes angen cywiro neu newid unrhyw beth ar y dudalen hon, cysylltwch â A.H.Phillips, Academic Services