Beth yw Ymrwymiad y Technegwyr?

Mae Ymrwymiad y Technegwyr yn fenter sector cyfan, ar y cyd a arweinir gan y Cyngor Gwyddoniaeth ac a gefnogir gan ymgyrch Technicians Make It Happen Sefydliad Elusennol Gatsby.

Nod yr Ymrwymiad yw sicrhau gwelededd, cydnabyddiaeth, datblygiad gyrfa a chynaliadwyedd i staff technegol sy'n gweithio mewn addysg uwch ac ymchwil ar draws yr holl ddisgyblaethau.

Mae'r Ymrwymiad yn cynnwys 4 maes allweddol

Mae ei brif nodau'n cynnwys:

• Cysylltu â Fforwm Technegwyr y Brifysgol
• Cysylltu â rhanddeiliaid mewnol eraill
• Cwrdd â rhanddeiliaid allanol megis y Cyngor Gwyddoniaeth

Bydd y newyddion diweddaraf am ein hymrwymiad i dechnegwyr yn ymddangos ar y dudalen hon. Os oes gennych gwestiwn neu ymholiad, e-bostiwch techniciancommitment@abertawe.ac.uk

Cwrdd â'n Technegwyr

Cwrdd â'n Technegwyr. Mae'r Brifysgol yn cyflogi amrywiaeth o dechnegwyr a dyma rai enghreifftiau

Cynllun Gweithredu Prifysgol Abertawe ar yr Ymrwymiad i Dechnegwyr

banner welsh

Hunanasesiad Ymrwymiad i Dechnegwyr Prifysgol Abertawe.

banner welsh
banner