Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae arbenigedd a sgiliau Prifysgol Abertawe mewn nifer o feysydd wedi cael eu cydnabod gan wobrau yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae crynodeb o'r holl wobrau y mae Abertawe wedi eu hennill ac wedi cael eu rhoi ar y rhestr fer wedi'i gynnwys yn ôl blwyddyn isod.

2020

Whatuni Student Choice Awards 2020

  • Enwebwyd - Rhyngwladol
  • Enwebwyd - Ôl-raddedig

Student Hut

  • 8fed safle allan o 10 o’r Preswylfeydd Gorau ar gyfer 2020 (Campws y Bae)
  • 10fed safle allan o’r 10 Prifysgol Orau ar gyfer 2020
  • 9fed safle allan o 10 o’r Dinasoedd Myfyrwyr Gorau ar gyfer Bywyd Nos ar gyfer 2020

Darllenwch yr wybodaeth raddio gyflawn yma. 

Complete University Guide 2021

  • 32ain safle yn Gyffredinol
  • 13eg ar gyfer Canlyniadau Graddedigion

Cystadleuydd rownd derfynol

 Guardian University Awards 2020 - Profiad y Myfyrwyr

Edrychwch ar ein Gwobrau fesul blwyddyn