Mae arbenigedd a sgiliau Prifysgol Abertawe mewn nifer o feysydd wedi cael eu cydnabod gan wobrau yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae crynodeb o'r holl wobrau y mae Abertawe wedi eu hennill ac wedi cael eu rhoi ar y rhestr fer wedi'i gynnwys yn ôl blwyddyn isod.

Edrychwch ar ein Gwobrau fesul blwyddyn